Робочі навчальні плани

 

         ПОГОДЖЕНО                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

         Голова профспілкового комітету                                                                       начальник відділу освіти

         Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1                                                               Каланчацької районної

         __________         Н.В. Капленко                                                                          державної адміністрації                    

         __________ 2016 р.                                                                                                 _______ А.О. Калініна

.                                                                                                                                  __________.2016 р.                                                                                                                        

Робочий навчальний   план

Каланчацької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 на 2016/2017 н.р.

(початкова школа)

(наказ МОН України від 04.12.2014р.№1439, наказ МОН України від 10.06.11. №572)

Освітні галузі

Навчаль-ні пред-мети

1-А

Інт.ел.

Укр

1 –Б

1-В

2-А Інт.ел.

Укр

2-Б 2-В 3 -А 3-Б 3-В 4 -А 4-Б 4-В
21 18 22 22 22 20 25 27 25 19 24 21

Мови і   література

Укр. мова 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Іноземна мова 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Математи-ка

Математ.

Еврика

4 4 4

4

1

4 4 4 4 4 4 4 4

Природо-

знавство

Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Суспіль-

ствознав-ство

Я у світі - - - - - - 1 1 1 1 1 1
Людина і світ 2 - - 2 - - - - - - - -

Навча-ємося

разом

   

2

- -

2

- - - - - - - -

Мистецтво

Мистец-тво 1 - - 1 - - - - - - - -
Музичне мист. - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Обр.мист - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

Технології

Трудове

навчання

0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
Інфор-матика - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Здоровя і

фізична

культура

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Основи здоров’я 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
Разом 20+3 18+3 18+3 22+3                                 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3
Додаткові години 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Навчання грамоти 1 1
Українська мова 1 1
Математика 1
Розв.продукт. мисл. 1 1 1 1
Культура добросус. 1
Гранично допуст. навантаження 20 20 20 22 22 22 23 23 23 23 23 23
Всього годин 23 22 22 25 24 24 25 25 25 25 25 25

      

     Директор школи                                                                   О.Б. Пономарьова