Головна сторiнка

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cocon251/kalan-school1.org.ua/templates/design_control/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 158

Пояснювальна записка до робочих навчальних планів

Каланчацької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1

Каланчацької районної ради на 2016 – 2017 навчальний рік

І. Загальні засади

Каланчацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Каланчацької районної ради Херсонської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (9-11 класи), від 20.04.2011 року «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (1-4 класи), від 23.11.2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (5-8-мі класи), з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказів Міністерства освіти і науки України №149 від 22.12.2014 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» , № 584 від 29.05.2015 р. « Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», №585 від 29.05.2015 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», №855 від 07.08.2015 р., «Про затвердження змін до навчальних програм 10-11-х класів» № 826 від 14.07.2016 року, «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» , наказу Міністерства освіти і науки України №1009 від 19 серпня 2016 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222», №8 від   12.01.2016 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в                                                                                                                                  загальноосвітніх навчальних закладах", Статуту школи, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

       За Статутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

Мова навчання – українська

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень.Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження на учнів

Школа працює в одну зміну. Для учнів 1-А, 2-А класів організовано групи подовженого дня.

ІІ. Початкова школа

Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4-х класах спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної особистості відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початкової загальної освіти.

Робочий навчальний план для учнів 1-3-х класів складено на основі Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року №572 та згідно оновлених програм для початкової школи (1-4 класи), затверджених Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року.

Робочий план для 1-А, 2-А класів складено на основі Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженого наказом МОН України від 04.12.2014 року №1439.

Інваріантна складова робочого навчального плану початкової школи забезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану і становить 280 годин для 12-ти 1-4-х класів. З них 36 годин відведено для проведення уроків фізичної культури, які не входять до гранично допустимого навантаження на учня. Для вивчення предмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на групи і відведено 9 годин у 2-4-х класах.

Варіативна частина навчального плану сформована згідно розроблених МОН України методичних рекомендацій з питань викладання окремих предметів за наявності навчально-методичного забезпечення і складає 10 годин.

Додаткові години з варіативної складової розподілені таким чином:

-   1,Б,В класи – для збереження синхронності у навчанні читання й письма в букварний період виділено по 1 год. навчання грамоти (всього 2 год);

-   2-В клас – продовження апробації інтегрованого спецкурсу «Культура добросусідства» в рамках проекту інформаційно-дослідницького центру «Інтеграція і розвиток» (1 год);

-   2-Б, 4-А класи – з метою підкріплення вивчення предмета «українська мова» виділено по 1 год. (всього 2 год);

-   3-А,Б,В, 4-В класи – для збереженняя наступності у вивченні курсу за вибором «Розвиток продуктивного мислення» (программа Курси за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів 1-4 класи 2009 р., частина І, автор О.Гісь) виділено по 1 год. (всього 4 год);

-   4-Б клас - з метою підвищення результативності ДПА за курс початкової школи виділено 1 год для вивчення математки.

На підставі відповідних документів, заяв батьків організовано навчання за індивідуальною формою для двох учнів початкової школи (15 годин):

- Паламаря Даніїла, учня 2-Б класу, надано 10 год. (за Типовим навчальним планом початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою, наказ МОН України від 28.01. 2014 р. №80 ( зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. №133 та від 15.07.2014.р. №828), додаток 14)

- Рябініна Єгора, учня 4-В класу, надано 5 годин на дому (За типовим навчальним планом, затвердженим наказом МОНмолодьспорту України

від 10.06. 2011р. №572 )

Таким чином, за рахунок інваріантної та варіативної складових робочого плану для забезпечення навчального процесу в початкових класах виділено 305 навчальних годин.

ІІІ. Основна школа

Робочий навчальний план для 5-8-х класів укладено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664 та від 29.05.2015 р. №585.   Учні 6-А, 8-А,В класів згідно заяв батьків навчаються за додатком 10 (вивчення 2-х іноземних мов), учні 8-Б класу – за додатком 12 продовжують вивчення російської мови як предмета.

Для учнів 9-х класів навчання організовано за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66. Учні 9-А класу продовжують вивчення двох іноземних мов (додаток 3).

Крім того, для двох учнів 5-А класу, які потребують корекції розумового розвитку і яким призначено навчання за індивідуальною формою за програмою спеціальної школи для розумово відсталих дітей та дітей із затримкою психічного розвитку. Робочі навчальні плани укладені за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701), додаток 16) для Овчаренка Олександра та за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701), додаток 18) для Медведєва Тимофія.Згідно існуючих нормативів робочі навчальні плани для індивідуального навчання учнів 5-9-х класів розраховані на 14 годин навчального часу на тиждень для кожного учня (всього 28 годин).

Інваріантна складова робочого навчального плану основної школи забезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через предмети і курси, становить 392,5 годин. Поділ класів на групи для вивчення української мови, іноземної мови , трудового навчання здійснюється лише в 5-Б, В, 6-Б, 7-А,Б класах з особовим складом більше, ніж 27 учнів. Надано додаткові години для поділу 5-9-х класів з інформатики – 15 годин, української мови - 15,5 годин, англійської мови - 15 годин, трудового навчання - 8 годин. Загальна кількість додаткових годин в 5-9-х класах – 53,5

Варіативна частина навчального плану основної школи становить 12,5 годин, складається з 3-х частин:

1. Додаткові години на вивчення іноземних мов у 6-А класі - французької мови (у зв’язку з відставанням учнів у засвоєнні навчального матеріалу з першої іноземної мови), в 9-А класі - 1 година англійської мови за рекомендаціями обласного управління освіти і науки.

2. Курси за вибором організовані з метою створення умов для формування необхідних компетентностей з вивчення географії рідного краю в 8-9-х класах. Для учнів надано по 0,5 годин курсу «Рідний край (фізична географія)» за програмою Андрусяк Г.В., Гільберг Т.Г,(Збірник Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Част.1,.МОН, Київ, 2010, Затверджено наказом)МОН України від 28.10.2010 р. №1021).

2.Факультативні курси організовані як понадпрограмні для розширення і поглиблення змісту предметів та допрофільної підготовки учнів, сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в світі, Європі, Україні. На вивчення факультативних курсів відведено 8 годин у такому порядку:

- "Логічні стежинки математики" - 1 година в 5-В класі(Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. ТОВ видавництво «Ранок» 20011, схваленио для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4);

- "Математичний калейдоскоп" - 1 год. (продовження вивчення) у 6-Б класі за програмою О.Р. Гартфіль (Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. Частина 1,ТОВ видавництво «Ранок» 2011, схваленио для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4);

- "Вибрані питання математики" - 1 год. у 7-Б класі (Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. Частина 1,ТОВ видавництво «Ранок» 2011, схваленио для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4);

- "Подільність цілих чисел" - 1 год у 8-Б, 1 год. у 8-В класах за програмою Д.Т. Бєлєшко, Л.В. Пекарської Г.П. Зубкевич (Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. Частина 1,ТОВ видавництво «Ранок» 2011, схваленио для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4);

- "Десять уроків гармонії" (геометрія) - 1 год. у 9-Б класі (Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. Частина 1,ТОВ видавництво «Ранок» 2011, схваленио для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4);

- «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» 2 год. у 7-А класі (схвалено МОН України, лист №1.4/18-1490 від 30.11.2006р.).

Порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин:

-   українська мова в 5-А,Б,В - І семестр - 4 години, ІІ семестр - 3 години,

                    в 6-А,Б - І семестр - 4 години, ІІ семестр - 3 години,

                    в 7-А,Б - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 3 години,         

-   історія України: 8-АВ,Б,В, 9-А,Б,В - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1 година;

-   географія в 9-А,Б,В класах І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1 година,

-   курс "Рідний край" у 8-А,Б,В, 9-А,Б,В класах - з ІІ семестра 1 година на тиждень;

-   хімія в 7-А,Б класах - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1 година,

-   основи здоров'я в 9-А,Б,В класах - ІІ семестр -1 година.

Галузь «Мистецтво» викладається за окремими предметами «Образотворче мистецтво» (5-7 класи), «Музичне мистецтво» (5-7 класи), інтегрований курс "Мистецтво" - у 8-х класах..

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами опитування учнів та на підставі рішення шкільного МО вчителів фізичної культури (протокол №1 від 27.08.2014 р.) обрано такі варіативні модулі для навчання учнів 5-8 -х класів: «Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика», «Футбол», «Гімнастика». Учні 9-х класів вивчають варіативні модулі;: «Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика».

ІУ. Старша школа

Робочий навчальний план старшої школи розрахований на профільне навчання учнів 10-11х класів та складений   за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України наказ від 27.08.2010 № р. № 834 (додатки 5, 6, 8, 10).

Інваріантна частина робочого навчального плану становить 130,5 години, які забезпечують більш глибоку підготовку старшокласників у тих галузях знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності:

-  10-А клас – математичний профіль;

-  10-Б клас – екологічний профіль;

-  11-А – історичний профіль;

-  11-Б – технологічний профіль, вивчення технологій   організовано на базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату (6 год.).;

Рішення про створення профільних 10-х класів прийнято відповідно заяв батьків та за наявності навчально-методичного забезпечення профільного вивчення предметів, затверджено педагогічною радою.

Поділ на групи здійснюється в 10-А,Б,11-А,Б класах для вивчення інформатики (всього додатково 4години для поділу).

Учні 10-11-х класів для вивчення предмету захист Вітчизни організовані у зведені групи за гендерним принципом: дівчата 10-А,Б, та 11-А,Б класів вивчають основи медико-санітарної підготовки окремо від юнаків.                

   Варіативна складова робочого навчального плану 10-11-х класів становить 13 годин. Зміст варіативної складової конкретизований для певного профілю, враховано кадрове та навчально-методичне забезпечення викладання курсів, введено курси загальнонавчального спрямування для підготовки учнів до державної підсумкової атестації та ЗНО.

Варіативна складова побудована за двома розділами:

І. Додатковий час на вивчення окремих предметів використаний для розширення практичної частини хімії в 10-Б класі екологічного профілю.

ІІ. Факультативні курси

Для розширення знань учнів з біології та екології вводяться курси:

- 10-Б клас - «Нуклеїнові кислоти» - 1 година за збірником навчальних програм курсів за вибором і факультативів з біології Кам’янець-Подільський , 2009 р. лист МОН України 1/11-5142 від 21.10.2008р), програма А.Д. Волуци.

З метою продовження вивчення курсів в 11-А класі історичного профілю надано 1 годину на тиждень (35 на рік) курсу «Видатні постаті України» за програмою І. Гирича ( Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11х класів суспільно-гуманітарного напряму, частина 2. Київ, 2010) та з метою продовження вивчення курсу «Розмаїття релігій і культур світу» надано 1 год. на тиждень (35 годин на рік) за програмою Більченка Є.В. (Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11х класів суспільно-гуманітарного напряму, частина 1. Київ, 2010).

Для учнів 10-А класу математичного профілю введено 2 години курсу "Рівняння в курсі алгебри" (Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. Частина 2,ТОВ видавництво «Ранок» 20011, схвалено для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4)

З метою всебічної підготовки учнів 11-Б класу технологічного профілю та 10-Б класу екологічного профілю з математики надано відповідно 2 (продовженнч вивчення) і 3 години на тиждень факультативного курсу «Готуємося до ЗНО» Г.В. Апостолової (Збірник Математика. Програми для допрофільного і профільного навчання у 2-х частинах. Частина ІІ,ТОВ видавництво «Ранок» 2011, схвалено для використання в знз науково-методичною комісією з математики МОН України, протокол від 24.06.2010 р. №4).

З метою розвитку орфографічних та пунктуаційних навичок учнів з української мови та підготовки їх до ЗНО надано 2 години факультативного курсу «Орфографічний практикум» за програмою Л.М. Кочергіної (Збірник «Програми курсів за вибором і факультативів з української мови 8-11 класи» К: Грамота, 2011 р. Лист МОНмолодьспорт 1.4/18-Г-361 від 29.06.2010р.) для учнів 10-А,Б. 11-А,Б класів. Періоди викладання: 10-А,Б - І семестр, 11-А,Б - ІІ семестр.

Порядок викладання предметів у старшій школі:

Зважаючи на проведення у І семестрі навчального року І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад предмети з дробовою частиною годин вивчаються в такому порядку:

-       11 класи – в І семестрі – «Людина і світ», «Астрономія», , «Екологія» (11-А,Б) – по 1 годині на тиждень.

-       Предмет «Захист Вітчизни» викладається

-       10-А,Б класи - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1 година;

-       11-А.Б - І семестр - 1 година, ІІ семестр - 2 години для виконання практичної частини програми.

-       У ІІ семестрі відповідно буде викладатися 1 година предмету «Художня культура» і зменшено навантаження на учнів 11-х класів для проведення консультацій щодо підготовки до державної підсумкової атестації.

-       географія в 10-А,Б класах викладається: І семестр - 1 година, ІІ семестр - 2 години.

Враховуючи методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2016/2017 н.р. та оновлені програми для старшої школи предмет "Математика" в 10-А,Б, 11-А,Б класах викладається як два предмета: "Алгебра" та "Геометрія" з відповідними записами в класних журналах.

Для викладання предмету «Фізична культура» в 10-11-х кдасах обрано три варіативних модулі: «Волейбол», Баскетбол», «Легка атлетика».

У. Структура навчального року

Відповідно статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", 2016/2017 навчальний рік розпочинається у День знань - 01 вересня 2016 року і закінчується не пізніше 01 липня 2017 року.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

          І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2016 року,

          ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2017 року.

Канікули:

Осінні: 31.10. - 06.11.2016 р.

Зимові: 26.12. 2016 - 10.01.2017 р.

Весняні: 27.03. - 02.04.2017 р.

Згідно наказу МОН України від 27.07.2016 р. №889 "Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" ЗНО проводитиметься з 23 травня по 15 липня.

   З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Каланчацької районної державної адміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Директор школи                                                              О.Б. Пономарьова