Учнівське самоврядування

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cocon251/kalan-school1.org.ua/templates/design_control/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 158

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

Каланчацької загальноосвітньої школи

I-III ступенів № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Учнівською конференцією

«11»       вересня   2015 р.

1.Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування Каланчацької загальноосвітньої школи                       І-Ш ступенів № 1 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства, Статуту школи і даного Положення.

1.2. Цілі та завдання учнівського самоврядування

Метою діяльності учнівського самоврядування є реалізація права учнів на участь в управлінні навчальним закладом. Мета передбачає вирішення таких завдань:

-   представлення інтересів учнів в процесі управління школою;

-   підтримка і розвиток ініціативи учнів у шкільному житті;

-   захист прав учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків.

1.3. Права учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування має право:

-         отримувати від адміністрації школи інформацію з питань життєдіяльності школи;

-         вносити адміністрації школи пропозиції по вдосконаленню навчально- виховного процесу школи;

-         вносити пропозиції до плану виховної роботи школи;

-         представляти інтереси учнів на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи;

-         проводити зустрічі з директором школи та іншими представниками адміністрації;

-         проводити серед учнів опитування;

-         встановлювати відносини і організовувати спільну діяльність з учнівським - самоврядуванням інших навчальних закладів;

-         брати участь у вирішенні конфліктних питань між учнями, вчителями і батьками;

-         представляти інтереси учнів в органах і організаціях поза школою;

-         брати участь у формуванні складів шкільних делегацій на заходах міського рівня і вище;

-         проводити на території школи збори, зокрема закриті, та інші заходи;

-         розміщувати на території школи інформацію в шкільних засобах інформації, отримувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.

2.   Органи управління учнівського самоврядування.

2.1 УчнівськаРада.

       УчнівськаРада на чолі з головою - головний орган учнівського самоврядування.

       Учнівська Рада   виступає від імені учнів при вирішенні питань життя школи: вивчає і формулює думку   школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

       Головним завданням Ради є розвиток соціальної активності учнів,    виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

     Діяльність учнівської Ради здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, добровільності, відкритості, незалежності та рівності.

         Учнівська Рада сприяє захисту прав та інтересів дітей, реалізації ініціатив учнів у позакласній діяльності, виконанню учнями Статуту школи, вирішенню конфліктних питань, узгодженні інтересів учнів, вчителів і батьків

           Учнівська Рада формується терміном на 1 рік. До складу Ради учні 5-11-х класів обирають на класних зборах по одному представнику.

       Рада розробляє загальний план роботи учнівського самоврядування, організовує та контролює роботу центрів, звітує про свою роботу та діяльність перед учнівською громадою.

       Засідання Ради проводяться не рідше 1 разу на місяць. На засіданнях голови центрів звітують про роботу центрів за місяць, семестр, рік.

       Рішення Ради постійно висвітлюються прес-центром у шкільній газеті, на шкільному сайті.

         Зв`язок учнівської Ради з класними колективами здійснюється через лідерів класів.

         Педагогічний колектив надає допомогу учнівській Раді стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активності особистості, формування її творчих здібностей.

         Педагогічна рада координує діяльність учнівської Ради, надає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

2.2. Голова учнівської Ради.

                 Голова учнівської Ради є членом Ради школи.

Обирається учнями 5-11-х класів таємним голосуванням терміном не більше ніж на 2 роки.

Головамає право:

-пропонувати кандидатів до учнівської Ради;

- скликати учнівську Раду,;

- ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля;

- рішення Голови з питань учнівського самоврядування самостійні й незалежні від рішень адміністрації школи;

- голова не має права передавати свої повноваження іншим особам.

Голова забов`язаний:

- дотримуватися Статутунавчального закладу;

- контролювати виконання Статуту;

- координувати роботу учнівської Ради;

- допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

   Повноваження Голови учнівської Ради школи припиняються у разі: відставки, імпічменту, закінчення ним школи.

2.3.   Класні збори.

Класні збори - орган учнівського самоврядування в класі.

Проводяться не рідше 1 разу на місяць.

Обирають лідера класу, членів учнівського самоврядування класу, учнівської    Ради школи.

Обговорюють і вирішують питання життєдіяльності класного колективу.

Кожен учень класу має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення, відстоювати свою думку.

3. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування.

                                                 Центр «Знання»

- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

   - бере участь у проведеннні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює відвідуванням уроків, ведення щоденників;

                                               Центр «Дозвілля»

-   організовує змістовне дозвілля учнів;

- залучає учнів до підготовки і проведення творчих справ, розважальних програм;

- організовує проведення традиційних загальношкільних виховних заходів;

                                              Прес-центр

-забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;

- організовує випуск газет, листівок;

-   проводить соціологічні дослідження, оприлюднює резуль­тати.

                                               Центр «Здоровя»

-   дбає про фізичний розвиток дітей, зміцнення їхнього здоров`я;

- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична програми);

- залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурнооздоровчої роботи;

-   контролює виконання ранкової зарядки;

-   проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

- організовує екскурсії та турпоходи.

                                       Центр дисципліни та порядку

- організовує чергування по школі, прибирання території;

- перевіряє дотримання санітарно-гігієнічних норм: чистоту приміщень, охайний зовнішній вигляд.

- контролює дотримання учнями Статуту, відвідування уроків,проводить роботу   з порушниками дисципліни;

- розробляє заходи, які сприяють формуванню доброзичливих, партнерських, довірливих, това­риських відносин між учасниками шкільного самоврядування.

Центр суспільно-корисних благодійних справ

- виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- організовує рейди-перевірки по збереженню шкільного майна в навчальному закладі;

- організовує контроль за прибиранням території школи (за кожним класом закріплена певна територія);

- організовує проведення благодійних акцій, заходів;

- здійснює привітання до свят та посильну допомогу учасникам війни, людям похилого віку.

Центр національно-патріотичного виховання

- реалізація практичної діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, патріотизму, активної громадянської позиції учнів;

- самореалізація учнів, відповідно до їх моральних якостей та суспільних вимог;

- набуття соціального досвіду, успадкування духовних цінностей українського народу, держави,нації.