Про затвердження алгоритмів дій при виявленні в учнів,
працівників закладу освіти підозри на COVID-19