Матеріали з досвіду роботи

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cocon251/kalan-school1.org.ua/templates/design_control/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 158

План роботи

психолого-педагогічного семінару з науково-методичної проблеми

«Соціалізація дітей та учнівської молоді в   сучасному освітньому просторі»

Аспект опрацювання науково - методичної проблеми на 2016 - 2017 навчальний рік:

Соціалізація дітей та учнівської молоді в   сучасному освітньому просторі “( формувальний етап)

Мета: Сприяти створенню адаптивних умов, спрямованих на успішну соціалізацію особистості в сучасному освітньому просторі.

Пріоритетні завдання:

- забезпечення системного підходу до реалізації науково-методичної проблеми;

-проведення моніторингу діяльності педагогічного колективу відповідно алгоритму взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськості в умовах соціалізую чого освітнього простору.

Тематика семінарів:

1. Проблеми наступності між початковою та середньою ланкою освіти.

                                                                                    Жовтень 2016 р.

2. Запобігання конфліктів в учнівському середовищі.

                                                                                    Грудень 2016 р.

3. Формування комунікативної толерантності педагогів.

                                                                                          Січень 2017 р.

4. Синдром професійного вигорання педагога.        

                                                                                    Березень 2017 р.

Діагностичний моніторинг:

1. Вхідна самодіагностика: міні-тест «Професійні позиції педагога».

                                                                                    І семестр

                                                                                    Жовтень 2016 р.

2. Моніторинг рівня готовності учителів до оптимізації соціалізуючого освітнього простору.

                                                                                    І семестр

                                                                                    Листопад 2016 р.

3. Діагностика творчого потенціалу педагога.

                                                                                    ІІ семестр

                                                                                    Січень 2017 р.

4. Вихідна самодіагностика: анкета «Зворотний зв'язок»

                                                                                    ІІ семестр

                                                                                    Березень 2017 р.

Д: Матеріали діагностичного мінімуму розглянути на заняттях психолого-педагогічних семінарів.

Література:

1. Андрущенко В.; Табачек У. Формування особистості вчителя в сучасних умовах/ Андрущенко В., Табачек У.// Політичний менеджмент.- 2005-№1 (10). – С.58-69.

2. Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку.- Х.: Вид. група «Основа».- 2009 –С. 262.

3. Бухлова Н.В., Коновалова Л.М. Науково-методичний супровід самостійної й самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти. – Донецьк: Каштан,2007.

4. Василенко І.В. Організація системи соціального виховання учнів// Педагогіка і психологія.- 1996.- №2.- с. 92-102.

5. Дачківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник (Текст)/ І.М.Дачківська.- К.: Академвидав,2004.-352 с.

6. Жерносєк І.П. Деякі ціннісні орієнтації учнівської молоді// Нова пед. думка.- 2002- №3-4- с. 148-152

7. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся// Вопросы психологии.-1984 - №1.

8. Лавриненко Н. Соціалізація молоді: перспектива сімї та школи// Директор школи.- 2003.- №39.- с.3-6.

9. Моїсеєв С.О., Назаренко Л.М. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі (методичні рекомендації щодо реалізації науково-методичної проблеми).-Х: 2013.- с.48.

10. Поліщук К.М. Комфортність навчання// Шкільному психологу усе для роботи.- 2011- №7 (31) – С.27.

11. Руденко О.М.Тренінг для вчителя «Мої 24 години» Шкільному психологу усе для роботи.- 2011- №5 (29) – С.17.

12. Турищева Л.В. Настільна книга шкільного психолога: навчально-методичний посібник для вчителів.- Х.: Вид. група «Основа».- 2009 –С. 81.

13. Хомінець В.В. Науково-методичні аспекти підвищення фахової майстерності вчителів/ Хомінець В.В.// Освіта Закарпаття.- 2006.-№4 –           С. 78-88.